preskoči na sadržaj

Osnovna škola Gornja Vežica Rijeka

Login

Matematička učionica
Pri OŠ Gornja Vežica u Rijeci djeluje Učionica „E“ za darovite matematičare grada Rijeke. Uključeno je stotinjak učenika od 4. do 8. razreda iz svih škola grada Rijeke. S njima rade učitelji osnovnih i srednjih škola te profesori s fakulteta.
 
Ciljevi i zadaci plana i programa dodatne nastave matematike
 
        Program dodatne nastave sadrži matematičko gradivo kojim se produbljuje, proširuje i nadopunjava gradivo redovite nastave matematike u osnovnoj školi. U ovaj je program uključeno ono matematičko gradivo u čijoj se obradi, uz individualni pristup svakom učeniku, uvelike koriste indukcija (nepotpuna), analogije i generalizacije.
         Matematičko gradivo obuhvaćeno ovim programom i pristup tom gradivu često potiče učenika na sumnju u istinitost otkrivenih činjenica i svojstava pa prema tome i potrebu njihove provjere kao i dokaza kadgod to dob i intelektualna sposobnost učenika dozvoljavaju. Takvo poticanje omogućava učeniku da apstraktne matematičke pojmove postupno formira na sve višoj i višoj razini.
         Ovim se programom dodatne nastave matematike pažljivo povezuje novo gradivo s prije usvojenim gradivom. Upravo ta povezanost gradiva omogućava učeniku koji radi po ovom programu da istom problemu pristupa na više različitih načina s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja.
         Program uključuje i natjecateljske zadatke što osigurava da se učenik koji savladava ovaj program može bez straha uključiti na razna primjerena mu natjecanja iz matematike.
         Ovaj program matematike za darovite učenike osnovne škole uključuje i zabavnu matematiku kako bi se svakom učeniku što bolje približilo matematičko gradivo, a ujedno ga i potaklo na pronalaženje duhovitih, maštovitih, iskričavih i što elegantnijih rješenja zadanog problema.
         Natjecateljski zadaci i zadaci zabavne matematike obrađuju se kadgod to omogućava već obrađeno gradivo iz matematike a ne samo onda kad su navedeni u programu.
 
Ciljevi koji se realizacijom programa žele postići
 
Dosadašnji rad s nadarenim učenicima u Matematičkoj učionici „E“ ispunjen je raznovrsnim oblicima i metodama rada. Posebno bogatstvo čine zajedn ički rad učenika iz više škola kao i mogućnost nastupa s originalnim rješenjem složenih zadataka. Jednako je tako vrijedno i njihovo međusobno druženje i natjecanje. 
Primjenom istraživačkih obrazovnih metoda nastoji se potaći učenika na samostalno otkrivanje matematičkih činjenica i zakonitosti.
 
Dinamika realizacije programa
 
Program se realizira mjesečnim i tjednim rasporedom sati.
Učionica „E“ radi srijedom i četvrtkom u trajanju od dva školska sata za svaku paralelku od 4. do 8.-og razreda.
Matematička učionica „E“ okuplja oko 100 učenika od 4. do 8.-og razreda iz svih osnovnih škola Grada Rijeke. Polaznici su podijeljeni u 8 skupina radi kvalitetnijeg rada.
Na kraju mjeseca polaznici dobiju plan i program rada za slijedeći mjesec.
 
Dosadašnja postignuća programa
 
Svake školske godine polaznici Matematičke učionice „E“ sudjelovali su na svim natjecanjima počevši od školskog, preko županijskog do državnog i regionalnog natjecanja. Na školskim natjecanjima veći broj polaznika plasirao se na županijska natjecanja na kojima su postignuti zapaženi rezultati (prva, druga, treća mjesta). Najuspješniji sa županijskih natjecanja sudjelovali su na državnim natjecanjima, a učenici 4.-6.-og razreda na regionalnim natjecanjima, gdje su također bili uspješni i osvajali prva mjesta u državi i regiji, nagrade i pohvale.
Veći broj učenika-polaznika Učionice „E“ nastavilo je sa školovanjem u gimnazijama smjer prirodoslovno – matematički gdje su i dalje nastavili s radom i sudjelovali u svim razinama natjecanja u srednjoj školi i postizali dobre rezultate, a najuspješniji sudjelovali su i na olimpijadi.
 
 preskoči na navigaciju